TIR Carnet :

TIR knygelė vežėjams yra labai svarbus dokumentas, užtikrinantis muitų ir mokesčių garantija gabebant prekes į trečiąsias šalis. TIR knygelės pildymo taisyklės gerokai skiriasi nuo praktikoje pasitaikančių reikalavimų, todėl svarbu nuolat domėtis naujaisiais trečiųjų šalių praktijoje pasitaikančiais pildymo reikalavimais.

Eksporto deklaracija

Eksporto deklaraciją pildoma visiems išvežamiems iš Europos sajungos kroviniams. Užpildyta ir įforminta eksporto deklaracija turi būti tinkamai užbaigta muitinės išvežimo įstaigoje. Eksporto procedūros užbaigimą, krovinio išvežimą iš bendrijos, patvirtinantis dokumentas yra forma IE599.

Tranzito deklaracija T1

Tranzito deklaracija pildoma trečiųjų šalių prekėms gabenamoms per bendrijos teritoriją. Iforminant tranzitines deklaracijas svarbu vairuotoją tinkamai supažindinti, kad jis gabena muitinės prižiūrimas prekes ir turi pristatyti į paskirties muitinę nepažeisdamas deklaracijoje nurodyto tranzito termino ir muitinės plombų, už pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė

CMR važtaraštis :

sakytume svarbiausias krovinio judėjimo dokumentas, reikalingas visoms susijusioms šalims, vežėjui, siuntėjui, gavėjui, sandėliui, dažnai net bankui, muitinės, mokesčių ar kitoms valstybinėms institucijoms. Teisingai užpildytas CMR važtaraštis užtikrina sklandų prekių judėjimą, o papildomos reikiamos atžymos jame apsaugo šalis nuo galimos rizikos pasekmių

BDK

Bendroji deklaracija tai prekių laikinojo saugojimo muitinės sandelyje dokumentas. Pildoma visoms prekėms iš trečiųjų šalių atvykusioms į muitinės sandelį, bendroji deklaracija užbaigia tranzito deklaracijos procedūrą, kurios pagrindu prekės buvo gabenamos bendrijos viduje

Reikia pagalbos?

Prašome kreiptis. Užpildykite formą paspaudę mygtuką .

Susisiekite